Obsada nr 16 aktualizacja 16/12

W załączniku wzór delegacji na mecze sparingowe z udziałem reprezentacji U-16, U-18, U-20

na mecze reprezentacji nie ma zwrotu kosztów dojazdu