MS: Informacja dot. konsultacji szkoleniowej

Informujemy, iż w konsultacjach szkoleniowych Metropolii Silesia, które odbędą się w Tychach w poniedziałek oraz w czwartek mogą wziąć udział tylko zawodnicy, którzy wpłacili II ratę uczestnictwa w projekcie.