W 2023 roku Śląski Związek Hokeja na Lodzie realizuje następujące umowy:

 

Urząd Marszałkowski

Zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziecinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego pod tytułem Upowszechnianie kultury fizycznej

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ośrodki szkolenia młodzieży - PROGRAM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2023 ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY ZWIĄZANYCH ZE SZKOLENIEM MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ SPORTOWO W OŚRODKACH DZIAŁAJĄCYCH ZE WSPARCIEM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Szkolenie centralne / kadry narodowe oraz szkolenie grupowe / Szkoły Mistrzostwa Sportowego - PROGRAM DOFINANSOWANIA ZADAŃ Z OBSZARU WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY