Śląski Związek Hokeja na Lodzie realizuje zadanie publiczne w ramach programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2018 roku zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego, ogłoszonym decyzją nr 27 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2018r., zmienioną decyzją nr 42 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 sierpnia 2018r.

 
Szkolenie młodzieży odbywa się w czterech ośrodkach: Katowicach-Janowie, Nowym Targu, Oświęcimiu oraz Toruniu.
 
Zdjęcia z akcji szkoleniowych prowadzonych w ośrodkach szkolenia młodzieży znajdują się na facebooku SZHL.