OŚWIADCZENIA RODZICÓW WAŻNE!

W związku z brakiem oświadczeń oraz wpłat I raty na Metropolię Silesię w zbliżającym się meczu w dniu 04.09.2016 roku powołani mogą być zawodnicy, którzy mają komplet dokumentów.
Informuję, że oświadczenie jest niezbędne w celu zawarcia polisy ubezpieczeniowej.
Danuta Piorun