TRENINGI METROPOLII W DNIU 15.08.2016 ROKU

W dniu 15.08.2016 roku przesunięty zostaje trening popołudniowy z godziny 15.00 na 14.00.
Zajęcia kończą się o godzinie 15.30.

Danuta Piorun