VI edycja Ogólnopolskiego Turnieju Minihokeja.

Śląski Związek Hokeja na Lodzie w dniach 22, 23, 24.04.2016 roku na stadionie zimowym w Tychach organizuje:

 

                           VI edycję Ogólnopolskiego Turnieju Minihokeja.

 

Turniej planowany jest dla 32 drużyn z wszystkich ośrodków zajmujących się szkoleniem sportowym dzieci.

 

Kategorie wiekowe: I kategoria:  rocznik 2006 – 12 drużyn

                                   II kategoria:  rocznik 2007 – 12 drużyn

                                   III kategoria: rocznik 2008 – 2009 -  8 drużyn

/maksymalna ilość zawodników 15+2 bramkarzy, natomiast minimalna 12+1 bramkarz dopuszcza się wystawienie jednej drużyny z dwóch klubów pod jedną nazwą przy zgłoszeniu/ we wszystkich kategoriach mogą uczestniczyć dziewczynki.

                                  

Opłata organizacyjna do turnieju wynosi 400 zł.

 

Drużyny muszą mieć zawarte stosowne ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków- polisy należy przesłać drogą mailową 7 dni przed rozpoczęciem turnieju na adres organizatora.

 

 

Zgłoszenia drużyn należy będą w formie elektronicznej do SZHL pocztą elektroniczną      do dnia 16.03.2016 roku na adres mailowy ; szhl@szhl.com.pl i dokonaniu wpłaty opłaty organizacyjnej do dnia 23.03.2016 roku na Raiffeisen Bank Polska S.A. 10 1750 0012 0000 0000 2357 9944 – tytuł wpłaty VI Ogólnopolski Turniej Minihokeja.

 

W związku z dużym zainteresowaniem decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata.

 

Organizator gwarantuje obiekt, sędziów, opiekę medyczną, ochronę, wodę na mecze turniejowe, soczek, kanapkę dla każdego zawodnika w trakcie zawodów sportowych.

 

Każdy zawodnik otrzyma medal za zajęte miejsce a drużyna puchar/statuetkę.

Dla każdej drużyny przewidujemy 17 medali.

 

 

                                                                       Ze sportowym pozdrowieniem

 

                                                                                  Sekretarz SZHL

                                                                                  Danuta Piorun