WYJAZD NA OBÓZ DO KOŁOBRZEGU

Zbiórka grupy wyjeżdżającej na obóz do Kołobrzegu w dniu 29.06.2015 roku o godzinie 19.30 w Katowicach Pl. Andrzeja.
Pociąg odjeżdża z Katowic o godzinie 20.21 planowany przyjazd do Kołobrzegu o godzinie 08.06
Zawodnicy obowiązkowo muszą dostarczyć trenerowi następujące dokumenty:
- legitymację szkolną /brak legitymacji powoduje dopłatę do biletu PKP/
- aktualną książeczkę zdrowia sportowca
- licencję zawodniczą
- kartę NFZ
Powrót grupy w dniu 11.07.2015 roku około godziny 08.20 do Katowic.
Wyjazd pociągu z Kołobrzegu o godzinie 20.28 w dniu 10.07.2015 roku.

Danuta Piorun
Sekretarz SZHL