Uchwała Zarządu SZHL

Kluby zainteresowane zgłaszaniem swoich drużyn do rozgrywek w sezonie 2015/16 prowadzonych przez SZHL prosimy o zapoznanie się z z uchwałą nr 33 Zarządu SZHL.

Treść uchwały:

           "Zarząd Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie na posiedzeniu w dniu 25.05.2015 r. podjął uchwałę o terminie wpłat opłat wpisowego do rozgrywek na sezon 2015/2016. Zgłoszenie drużyn do rozgrywek prowadzonych przez Śląski Związek Hokeja na Lodzie Zarząd wyznacza na dzień 31.05.2015 roku. Wpłata wpisowego do rozgrywek prowadzonych przez SZHL na sezon 2015/2016 w wysokości 500,00 /pięćset złotych / za drużynę do dnia 15.06.2015 roku. W terminarzach uwzględnione będą tylko te drużyny za które zostały uiszczone opłaty"