Walne Zebranie Sprawozdawcze SZHL

Zarząd Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zjazdu Sprawozdawczego na dzień 18.06.2015 r. o godzinie  16:00 pierwszy termin, natomiast gdyby nie było quorum zostanie ogłoszona przerwa i obrady rozpoczną się o godzinie 16:15 w drugim terminie.

            Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zjazdu Sprawozdawczego zostaną przesłane do klubów w dniu 26.05.2015.