V OGÓLNOPOLSKI TURNIRJ MINIHOKEJA W TYCHACH

W złączniku znajdziecie Państwo szczegóły organizacyjne V Ogólnopolskiego Turnieju Minihokeja
w Tychach od 19.04.2015  do 21.04.2015 roku.
Strona internetowa turnieju: www.minihokej.com.pl
Danuta Piorun
Sekretarz SZHL