V edycja Ogólnopolskiego Turnieju Minihokeja.

Śląski Związek Hokeja na Lodzie w dniach 19, 20, 21.04.2015 roku

 na stadionie zimowym w Tychach organizuje:

                                   V edycję Ogólnopolskiego Turnieju Minihokeja.

Turniej planowany jest dla 32 drużyn z wszystkich ośrodków zajmujących się szkoleniem sportowym dzieci.

 

Kategorie wiekowe: I kategoria:  rocznik 2005 – 12 drużyn

                                   II kategoria:  rocznik 2006 – 12 drużyn

                                   III kategoria: rocznik 2007 i młodsi

                       /maksymalna ilość zawodników 15+2 bramkarzy, natomiast minimalna                 12+1bramkarz dopuszcza się wystawienie jednej drużyny z dwóch                       klubów pod jedną nazwą przy zgłoszeniu/ we wszystkich kategoriach               mogą uczestniczyć dziewczynki. Jeżeli klub nie ma takiej liczby                         zawodników dopuszczamy do udziału drużyny z dwóch roczników.

                Rocznik 2005 może być połączony tylko rocznikiem 2006 i 2006                          z rocznikiem 2007.

 

Opłata organizacyjna do turnieju wynosi 400 zł.

 

Drużyny muszą mieć zawarte stosowne ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków- polisy do okazania organizatorowi.

 

Zgłoszenia drużyn należy będą w formie elektronicznej na stronie V Ogólnopolskiego Turnieju Minihokeja  do dnia 16.03.2015 roku na adres mailowy ; szhl@szhl.com.pl i dokonaniu wpłaty opłaty organizacyjnej do dnia 23.03.2015 roku na Raiffeisen Bank Polska S.A. 10 1750 0012 0000 0000 2357 9944 – tytuł wpłaty V Ogólnopolski Turniej Minihokeja.

 

Organizator gwarantuje obiekt, sędziów, opiekę medyczną, ochronę, wodę na mecze turniejowe, soczek, kanapkę oraz owoc dla każdego zawodnika w trakcie zawodów sportowych.

 

Każdy zawodnik otrzyma medal za zajęte miejsce a drużyna puchar/statuetkę.

Dla każdej drużyny przewidujemy 17 medali.

 

 

                                                                       Ze sportowym pozdrowieniem

 

                                                                                  Sekretarz SZHL

                                                                                  Danuta Piorun