Plan zajęć podczas pobytu w Karvinie

Dzień 1

7.00 - wyjazd do Karviny (zbiórka przy lodowisku Jantor)
10.00 i 12.00 - mecze z HC Havirov 
14.15 - 15.30 trening na lodzie (grupa nie uczestnicząca w meczach)
16.30 - 18.00 sala gimnastyczna
17.00 - 18.00 trening bramkarski (małe lodowisko)
 
Dzień 2
10.00 i 12.00  mecze z HC Vitkovice (Karvina lub Vitkovice)
- trening na lodzie dla grupy nie uczestniczącej w meczach (godziny zajęć w zależności od miejsca rozgrywania meczy)
16.30 - 18.00 sala gimnastyczna, rowery
17.00 - 18.00 trening bramkarski (małe lodowisko)
18.30 - 19.30 basen
 
Dzień 3
9.00 - 11.15 sala gimnastyczna, siłownia
11.00 - 13.15 treningi na lodzie
15.15 - 17.30 treningi na lodzie
16.30 - 18.30 sala gimnastyczna, rowery
 
Dzień 4
7.30 - 9.45 treningi na lodzie
11.00 - 12.00 sala gimnastyczna, rowery (grupa nie uczestnicząca w meczach)
13.00 i 15.00 mecze z HC Ocelari w Trzyńcu
15.00 - 17.00 treningi na lodzie (małe lodowisko - bramkarze, grupa nie uczestnicząca w meczach)
18.30 - 19.30 basen
 
Dzień 5
9.00 - 11.15 sala gimnastyczna, siłownia
12.45 - 15.00 treningi na lodzie
17.00 - 19.30 udział w meczu ekstraligi czeskiej HC Vitkovice - Slavia Praha
 
Dzień 6
7.30 - 9.45 treningi na lodzie
9.00 - 10.45 sala gimnastyczna
- mecze z HC Orlova, HC Poruba lub HC Frydek-Mistek (popołudniowy plan treningowy zostanie ułożony po zatwierdzeniu przeciwnika i miejsca rozgrywania meczy)
 
Dzień 7
7.30 - 9.45 treningi na lodzie
13.00 - 15.15 treningi na lodzie
16.00 - 18.00 sala gimnastyczna, rowery
18.30 - 19.30 basen, sauna (grupa '01/'02)
 
Dzień 8
7.30 - 9.45 treningi na lodzie
12.15 - 14.30 treningi na lodzie
16.00 - 18.00 sala gimnastyczna
 
Dzień 9
7.30 - 9.45 treningi na lodzie
12.00 i 14.00 mecze z SK Karvina
12.00 - 14.00 treningi na lodzie (małe lodowisko - bramkarze, grupa nie uczestnicząca w meczach)
ok. 17.00 powrót do Janowa
 
Od dnia 9.02.2015r. w zgrupowaniu będzie uczestniczył trener bramkarzy Marek Batkiewicz (wspólnie z  Arkadiuszem Sobeckim)
Wpłat należy dokonywać na rachunek SZHL do dnia 20.01.2015r., z adnotacją "Wpłata za obóz w Karvinie - imię i nazwisko uczestnika".
Osoby, które nie dokonały pełnej wpłaty za udział w programie Metropolia Silesia, są zobowiązane do uzupełnienia zaległości do dnia 20.01.2015r.
Od  dnia 24.01.2015r. w konsultacjach oraz meczach będą mogli uczestniczyć jedynie zawodnicy z uregulowaną sytuacją finansową.
Obóz w Karvinie będzie dofinansowany z ogólnej puli programu MS (koszt udziału 1 zawodnika wynosi ok. 1300 złotych), a więc ewentualne ustępstwa w kwestii opłat odbędą się kosztem zdecydowanej większości uczestników programu.