Projekt Metropolia Silesia-wpłaty

Zarząd SZHL uwzględniając prośbę rodziców II ratę na realizację ligi rozgrywanej w Czechach wydłużył termin wpłat w sposób następujący:

500,00 zł należy wpłacić do 15.10.2014 roku, a kolejne 500,00 zł do 15.11.2014 roku terminy te nie mogą być przekroczone.

Prosimy również o wyrównanie wpłat I raty, które zostały wpłacone w niepełnej kwocie.

W dniu 04.10.2014 roku zostaną wydane umowy na realizację projektu w Cieszynie a dla osób, które nie odbiorą tego dnia, zostaną przekazane w terminie późniejszym w siedzibie SZHL.

Z poważaniem

Danuta Piorun

Sekretarz SZHL