Projekt Metropolia Silesia - umowa współpracy

Zarząd SZHL, przedstawia wzór umowy pomiędzy Rodzicami zawodników uczestniczących w projekcie Metropolia Silesia a SZHL.