Walne Zabranie Członków

Informujemy członków SZHL, iż z przyczyn niezależnych od Związku zostało zmienione miejsce jutrzejszego Walnego Zjazdu Sprawozdawczego SZHL i odbędzie się one  w siedzibie Związku na ul. Szopienickiej 66 w Katowicach (budynek Zespołu Szkół Nr 3). Godzina rozpoczęcia zebrania - 16:00

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.