Walny Zjazd Sprawozdawczy

W dniu 06.08.2013 Katowicach w sali konferencyjnej Eurohotelu odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy SZHL, podczas którego zostało zatwierdzone pozytywnie sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Zarządu SZHL w 2012 roku. Ponadto delegaci podjęli uchwałę w sprawie zmian w statucie zgodnie z zaleceniami Urzędu Miasta Katowice.