Program KLUB ROŚNIE W SIŁĘ

Program KLUB ROŚNIE W SIŁĘ 

Zachęcamy wszystkie śląskie kluby sportowe do składania wniosków  w programie dotacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślaskiego " PROGRAM KLUB 2023" .

Można pozyskać środki na organizację obozów sportowych i szkoleniowych, zakup  niezbędnego do szkolenia sprzętu sportowego lub wynagrodzenie kadry trenerskiej. 

W 2023 roku zgodnie z zapisami budżetu w puli Programu Klub znajdzie się 2,5 mln zł. To o 500 tys. zł więcej niż w poprzedniej edycji.    W 2022 roku dofinansowanie trafiło do 123 klubów sportowych z województwa śląskiego.

Klub jednosekcyjny może otrzymać 15 tys. zł, a wielosekcyjny 20 tys. zł.

Szczegóły projektu, sposób i terminy składania wniosków znajdują się na stronie:

https://www.slaskie.pl/content/program-klub-rosnie-w-sile