Konsultacje naborowe do SMS PZHL Katowice

Konsultacje naborowe do SMS PZHL Katowice 

W dniach 28-29 kwietnia na lodowisku w Janowie odbyły się testy specjalistyczne i ogólnorozwojowe będące etapem rekrutacji do Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego  PZHL w Katowicach.

Na testach stawiło się 72 zawodników reprezentujących 18 hokejowych klubów.

Wyjątkowo liczną grupę stanowili w tym roku bramkarze, ponieważ  miejsca w szkole walczyło aż 14 goalkeeperów.

Kadra trenerska w składzie Artur Ślusarczyk, Andrej Gusov, Jarosław Morawiecki, Sebastian Owczarek oraz Bartłomiej Nowak  przez dwa dni testów uważnie obserwowała kandydatów oceniając ich pod różnymi aspektami  - od wyszkolenia technicznego, warunki fizyczne po zachowanie na lodzie podczas meczu , wolę walki i chęć zwycięstwa.

Poziom zawodników, którzy zgłosili się w tym roku na rekrutacje był bardzo zróżnicowany. Widać bardzo duże różnice w przygotowaniu fizycznym i technicznym zawodników.

Testy tak jak co roku przebiegały w trzech etapach. Pierwszy to testy na sali gimnastycznej zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. Drugi etap to testy specjalistyczne na lodzie wg IIHF.

Trzecim i bardzo ważnym elementem testów był mecz podczas którego obserwowaliśmy zachowanie zawodników w budowaniu i rozgrywaniu akcji, dyscyplinę w wykonywaniu założeń taktycznych,  wykorzystanie posiadanych umiejętności technicznych w trakcie gry.

Po testach mamy już wytypowanych kilku zawodników, o wyborze kolejnych podejmiemy decyzje po konsultacjach.

Wyniki naboru zostaną opublikowane w drugiej połowie maja.”

Artur Ślusarczyk – Dyrektor NLO SMS PZHL Katowice

 

Podczas trwania testów wszystkim zainteresowanym rodzicom informacji o  szkole udzielała Pani Martyna Rzętała - zastępca dyrektora ds. pedagogicznych.