Podziękowanie za udział w uroczystościach pogrzebowych Ś.P. Szymona Urbańczyka

Składamy podziękowania wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy w najtrudniejszym dla nas czasie oraz uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych i pożegnali naszego Syna i Brata  Ś.P. Szymona Urbańczyka.  

Z wyrazami wdzięczności Rodzice oraz Siostra Joanna