X Międzynarodowy Turniej Mini Hokeja - zaproszenie i zapisy

Śląski Związek Hokeja na Lodzie organizuje w dniach 13 - 14.04.2024 roku X Międzynarodowy Turniej Minihokeja.

Turniej planowany jest dla 36 drużyn.

Kategorie wiekowe:

I kategoria: rocznik 2014 - 18 drużyn – Stadion Zimowy w Tychach

II kategoria: rocznik 2015 - 18 drużyn – Lodowisko Jantor w Katowicach - Janowie

Maksymalna ilość zawodników 12+2 bramkarzy, natomiast minimalna 9+1 bramkarz/ dopuszcza się wystawienie jednej drużyny z dwóch klubów lub więcej pod jedną nazwą przy zgłoszeniu/ we wszystkich kategoriach mogą uczestniczyć dziewczynki w tych samych rocznikach jak chłopcy.

Opłata organizacyjna turnieju wynosi 1000,00 złotych, a dla klubów zagranicznych 400,00 euro.

Drużyny muszą mieć zawarte stosowne ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – polisy należy przesłać drogą mailową 7 dni przed rozpoczęciem turnieju na adres mailowy organizatora.

Zgłoszenia drużyn należy dokonać w formie elektronicznej na adres mailowy: szhl@szhl.com.pl z dopiskiem X Międzynarodowy Turniej Minihokeja do dnia 29.02.2024r.

Opłaty organizacyjnej prosimy dokonać po otrzymaniu od organizatora dokumentu księgowego do dnia 15.03.2024 roku na konto:

• BNP Paribas Bank 10 1750 0012 0000 0000 2357 9944 dla wpłat klubów polskich tytuł wpłaty: X Międzynarodowy Turniej Minihokeja i nazwa klubu zgłaszającego drużynę

• BNP Paribas Bank dla wpłat EUR PL41 1750 0012 0000 0000 2357 9968 Kod SWIFT PPABPLPKXXX dla wpłat klubów zagranicznych tytuł wpłaty: X Międzynarodowy Turniej Minihokeja i nazwa klubu zgłaszającego

Organizator gwarantuje obiekty, sędziów, opiekę medyczną, ochronę, wodę na mecze turniejowe, przekąskę dla każdego zawodnika w trakcie zawodów sportowych. Każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal, a drużyna puchar.

Dla każdej drużyny przewidujemy 16 medali.

 

W razie pytań szczegółowych informacji udzielą Państwu pani Katarzyna Kot nr telefonu 660 782 045 e-mail: kkot@szhl.com.pl oraz pan Łukasz Niedźwiedź e-mail: lniedzwiedz@szhl.com.pl 

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Śląski Związek Hokeja na Lodzie