Szkolenie trenerów grup młodzieżowych

Polski Związek Hokeja na Lodzie wraz ze Śląskim Związkiem Hokeja na Lodzie zapraszają na Szkolenie trenerów grup młodzieżowych hokeja na lodzie, które odbędzie się w Sosnowcu
w dn. 19 – 20 kwietnia 2024 r.

 

Data szkolenia: 19 – 20 kwietnia 2024 r.

Miejsce: Zagłębiowski Park Sportowy- ArcelorMittal Park – Sala Konferencyjna Stadion Piłkarski , ul. Generała Mariusza Zaruskiego

Zapisy: szkolenie@szhl.com.pl do dnia 10 kwietnia 2024 r.

Opłata:

150 zł – dla trenerów posiadających licencje trenerskie i instruktorskie PZHL, prowadzących szkolenie w klubach, Szkołach Mistrzostwa Sportowego, kadrach narodowych;

300 zł dla trenerów posiadających licencje trenerskie i instruktorskie PZHL, którzy nie prowadzą szkolenia

płatne do dnia 15 kwietnia 2024 r. na konto SZHL 10 1750 0012 0000 0000 2357 9944 Paribas Bank Polska S.A z dopiskiem Szkolenie trenerów – imię i nazwisko

Organizator zapewnia: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, zwrot kosztów przejazdu, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NNW trenerów, wynagrodzenie prelegentów                                                                                                 

 

 

Harmonogram szkolenia:

 

Piątek 19.04.2024

08:45 - 09:00

Rejestracja uczestników

 

„Zagłębiowski Park Sportowy”

09:00 – 10:30

·        „Zajęcia off-ice podczas przygotowania ogólnego - motoryka (siła, szybkość, wytrzymałość, koordynacja)”

·        „Testy i sprawdziany - przykłady i wytyczne”

·        „Wsparcie psychologiczne treningu młodych sportowców”

 

IIHF

Sebastian Bystrom     

Emil Svelander

10:30 – 10:45

Przerwa

ZPS

10:45 – 12:15

·        „Zajęcia off-ice podczas przygotowania ogólnego - motoryka (siła, szybkość, wytrzymałość, koordynacja)”

·        „Testy i sprawdziany - przykłady i wytyczne”

·        „Wsparcie psychologiczne treningu młodych sportowców”

 

IIHF

Sebastian Bystrom   

Emil Svelander

12:15 – 12:30

Przerwa

ZPS

12:30 – 14:00

·        „Zajęcia off-ice podczas przygotowania ogólnego - motoryka (siła, szybkość, wytrzymałość, koordynacja)”

·        „Testy i sprawdziany - przykłady i wytyczne”

·        „Wsparcie psychologiczne treningu młodych sportowców”

 

IIHF

Sebastian Bystrom 

 Emil Svelander

14:00 - 14:45

Przerwa obiadowa

ZPS

 

14:45 – 16:15

·        „Zajęcia off-ice podczas przygotowania ogólnego - motoryka (siła, szybkość, wytrzymałość, koordynacja)”

·        „Testy i sprawdziany - przykłady i wytyczne”

·        „Wsparcie psychologiczne treningu młodych sportowców”

 

IIHF

Sebastian Bystrom  

 Emil Svelander

 

16:15 – 16:30

Przerwa

ZPS

 

16:30 - 17:30

·        „Zajęcia off-ice podczas przygotowania ogólnego - motoryka (siła, szybkość, wytrzymałość, koordynacja)”

·        „Testy i sprawdziany - przykłady i wytyczne”

·        „Wsparcie psychologiczne treningu młodych sportowców”

 

IIHF

Sebastian Bystrom  

Emil Svelander

17:30 – 17:45

Przerwa

ZPS

 

17:45 – 18:45

·        „Zajęcia off-ice podczas przygotowania ogólnego - motoryka (siła, szybkość, wytrzymałość, koordynacja)”

·        „Testy i sprawdziany - przykłady i wytyczne”

·        „Wsparcie psychologiczne treningu młodych sportowców”

 

IIHF

Sebastian Bystrom 

Emil Svelander

 

Sobota 20.04.2024

 

08.30 – 10.00

·        "Podstawy naukowe i praktyczne zalecenia dotyczące wprowadzania kompleksowego treningu siły i mocy u młodych hokeistów"

dr Łukasz Trzaskoma

10:00 – 10:15

Przerwa

ZPS

10:15 – 11:45

·        "Podstawy naukowe i praktyczne zalecenia dotyczące wprowadzania kompleksowego treningu siły i mocy u młodych hokeistów"

dr Łukasz Trzaskoma

AWF Warszawa

11:45 – 12:00

Przerwa

ZPS

12:00 – 13:30

·        "Identyfikacja potencjału zawodnika uprawiającego hokej na lodzie, z wykorzystaniem testów sprawności specjalnej off-ice i on-ice."

mgr Jakub Baron

AWF Katowice

13:30 – 14:15

Przerwa obiadowa

ZPS

14:15 – 16:00

·        "Obrońca - Metodyka nauczania i doskonalenie"

mgr Henryk Gruth

16:00

Zakończenie

ZPS