Powołania na konsultacje naborowe do SMS PZHL Katowice

 

Informacja dotycząca naboru do klasy I Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZHL w Katowicach w sezonie 2024/2025.

Testy specjalistyczne i ogólnorozwojowe dla kandydatów do I klasy NLO SMS PZHL w Katowicach odbędą się

w dniach 27-28  kwietnia 2024r.

Na testy zostało  powołanych 36 zawodników z 14 klubów.

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy osoby zainteresowane rekrutacją do NLO SMS PZHL Katowice o potwierdzenie woli uczestnictwa w testach poprzez przesłanie informacji na adres sekretariat@smspzhl.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 kwietnia 2024r.

Szczegółowa lista powołanych zawodników w znajduje się w załączniku.