SMS PZHL Katowice - lista zawodników przyjętych do I klasy

Zapraszamy do zapoznania się z listą uczniów-zawodników przyjętych do I klasy NLO SMS PZHL w Katowicach w roku szkolnym 2021/2022.