Wydział Sędziowski SZHL - informacje dot. zmiany Przewodniczącego WS SZHL

Zarząd Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie informuje o zmianach w Wydziale Sędziowskim Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie.

Dotychczasowy Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego SZHL, pan Robert Kaczanowski, z dniem 28.06.2019 podał się do dymisji. 
W tym miejscu Zarząd SZHL składa podziękowania za pracę Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego SZHL i życzy sukcesów w dalszych działaniach związanych z pracą sędziego.
 
Zarząd Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie powołał uchwałą SZHL na Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie pana Sebastiana Krysia.
Nowemu Przewodniczącemu WS SZHL życzymy sukcesów i powodzenia podczas pracy na nowym stanowisku.