NLO SMS PZHL - lista zawodników-uczniów przyjętych do I klasy

Zapraszamy do zapoznania się z listą uczniów-zawodników przyjętych do I klasy NLO SMS PZHL Katowice w sezonie 2019/2020, która znajduje się w załączeniu.