NLO SMS PZHL Katowice - Lista uczniów przyjętych do I klasy

Zapraszamy do zapoznania się z Listą uczniów/zawodników przyjętych do I klasy NLO SMS PZHL w Katowicach w roku szkolnym 2018/2019, który znajduje się w załączeniu.