Obóz w Jastrzębiu - informacje organizacyjne

Zbiórka zawodników biorących udział w obozie w Jastrzębiu-Zdroju 28.07.2017 o godzinie 17.00 na lodowisku Jastor. Zakończenie obozu 06.08.2017 o godzinie 11.15 - odbiór zawodników z lodowiska Jastor. 
 
Zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać:
  • książeczkę z aktualnymi badaniami lekarskimi,
  • zgodę rodziców - w załączniku,
  • legitymację szkolną,
  • kartę NFZ,
  • sprzęt do treningu specjalistycznego oraz ogólnorozwojowego. 
Osoby, które nie dokonały opłaty za obóz zobowiązane są do jak najszybszego wpłacenia brakującej kwoty na konto SZHL 10 1750 0012 0000 0000 2357 9944 Raiffeisen POLBANK, w tytule przelewu proszę podać nazwisko i imię zawodnika oraz Letni obóz sportowy - Jastrzębie-Zdrój.