Walny Zjazd Sprawozdawczy SZHL

Zarząd Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie informuje, że Walny Zjazd Sprawozdawczy odbędzie się dnia 12.06.2017 o godzinie 17.00 pierwszy termin, natomiast gdyby nie było quorum zostanie ogłoszona przerwa i obrady rozpoczną się o godzinie 17.15 w drugim terminie. 

 

Walny Zjazd odbędzie się w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Katowicach, ul. Szopienicka 66 /siedziba SZHL/. 

 

Delegatów na Walny Zjazd należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2017 roku. 

 

Do odbioru mandatu uprawnieni będą członkowie SZHL, którzy opłacili składkę członkowską za 2017 rok. 

 

W załączeniu regulamin obrad Walnego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie.